ANUNȚ DE ANULARE – Procedura de licitatie deschisa Achiziționarea de lucrări de construcții-montaj, împreună cu achiziția de utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesită montaj, precum si achiziția dotărilor specifice în vederea realizării obiectivului de investiții „SISTEMATIZAREA ACCESULUI PENTRU TURIȘTI LA BAZA TURISTICĂ DIN SUBTERAN DE LA ORIZONTUL IX” pentru Sucursala Salina Târgu Ocna – sucursală a S.N.S. S.A., având la baza proiectul tehnic elaborat de SC SYSTEGRA ENGINEERING SRL