ANUNȚ DE ANULARE – PROCEDURA Achizitie lucrări aferente obiectivului de investiții „Instalație pentru rambleierea sondei S 251” la Salina Târgu Ocna