ANUNT DE ANULARE procedura de licitatie deschisa pentru „Modernizarea, consolidarea, reabilitarea, refunctionalizarea cladirii – casa put extractie”, pentru Sucursala Salina Cacica