ANUNȚ DE ANULARE la procedura de achiziție directă în vederea încheierii  unui Contract de furnizare mașină de tabletat sare pentru Sucursala Salina Cacica.