ANUNȚ DE ANULARE la procedura de achiziție directă în vederea încheierii unui Contract de achiziție materiale, echipamente și lucrări pentru reabilitarea și modernizarea a două apartamente aflate în proprietatea SNS S.A.