Societatea Naţională a Sării
Ocnele Mari


Mina turistică Ocnele Mari este situată în localitatea cu acelaşi nume, la 8 km de Râmnicu Vâlcea, într-o zonă pitorească (aproape de Valea Oltului), cu tradiţie în turism balnear (Caciulata, Olăneşti, Călimăneşti) şi turism cu caracter religios (mănăstirea Cozia).

Unul din orizonturile în care exploatarea s-a încheiat a fost deschis publicului şi transformat în zonă turistică din anul 2009.

Descoperirea unui număr însemnat de topoare-ciocan de minerit în şantierele arheologice, ne indică faptul că exploatarea de sare la Ocnele Mari a început încă din Neolitic, fiind continuată în Epoca Bronzului şi Epoca Fierului. Conform descoperirilor arheologice aici s-ar afla vestitul centru tribal “Buridava”.