Societatea Naţională a Sării
Despre Societatea Naţională a Sării

Grija pentru satisfacerea constanta a cerintelor clientilor, pentru siguranta produselor alimentare si protectia mediului sunt principalele noastre linii directoare.
În cadrul economiei naţionale, continuitatea tradiţiei miniere a exploatării sării este asigurată de Societatea Naţională a Sării S.A. care, pe lângă obiectul principal de activitate - exploatarea, prelucrarea şi comercializarea sării şi a substanţelor nemetalifere(calcar) – promovează turismul la minele saline deschise vizitarii.

Persoană juridică română cu capital majoritar de stat, Societatea Naţională a Sării S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată ân baza Hotărârii de Guvern numărul 767/21.11.1997, fiind continuatoarea a diverse forme de organizare specifice etapelor de dezvoltare a societăţii:direcţie generală,centrală, regie autonomă

Cunoscută fiind ca unul dintre cei mai vechi producători de sare, România constituie un potenţial important în ceea ce priveşte această resursă naturală, ea situându-se din acest punct de vedere între primele ţări din Europa.

 

 

 

Date Contact

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, Bucuresti, CP 010099, ROMÂNIA

Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 si etaj 5 , Sector 4 Bucuresti, CP 030128, ROMÂNIA

Tel: +40 21 317 89 81 // 317 89 88
Fax: +40 21 317 89 80 // 312 95 69
http://www.salrom.ro
email: sns@salrom.ro