Societatea Naţională a Sării
Ocna Dej

Mina Salina Ocna Dej nu este deschisa vizitarii.

Salina Ocna Dej este situată în N-V Depresiunii Transilvaniei, la aproximativ 3 km sud de oraşul Dej şi la 60 km distanţă de municipiul Cluj-Napoca, la confluenţa Someşului Mare şi Someşului Mic.

Exploatarea sării la Ocna Dej se efectuează încă din perioada ocupaţiei romane: şapte exploatări în trepte sau spirale, astăzi putând fi remarcate vestigii sub forma unor excavaţii colomatate dar şi aproximativ 50 m din “drumul imperial”, pe care romanii transportau sarea.

Pe versantul Nordic al dealului Carpatic, pârâul Codor se cunosc exploatări încă din jurul anilor 1200, iar în zona străzii Ocnei s-au găsit urmele unor mine părăsite, cunoscute de localnici sub denumirea de “minele romane”


Ca obiectiv turistic, în mina Transilvania (aflată încă în exploatare) se poate vizita biserica de cult ortodox, cu hramul Sfânta Muceniţă Varvara, protectoarea minerilor, aflată la o adâncime de aproximativ 80 m. Biserica a fost sfinţită în anul 2000 şi are o capacitate de aproximativ 300 locuri. Catapeteasma a fost sculptată în lemn de tei în stil bizantin, iar ornamentarea bisericii s-a realizat prin sculptarea în pereţii de sare a elementelor brâncuşiene – brâul şi coloana infinitului. Aceste elemente artistice împodobesc toate icoanele bisericii, precum şi cele 4 vitralii, care sunt laminate, dând impresia că te afli la suprafaţă:

  • icons teren de fotbal
  • icons spaţiu amenajat pentru tenis de masă
  • icons topogane
  • icons leagane